پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

فراخوان گردهمایی دانش آموختگان دوره های اول و دوم و سوم دانشگاه فرهنگیان هرمزگان (دانش آموختگان سال های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷)

 

دانشگاه فرهنگیان هرمزگان به منظور استفاده از نظرات و تجارب دانش آموختگان خود به عنوان سرمایه های ذیقیمت  دانشگاه در برنامه ریزی های آتی خود در حوزه های پژوهش، آموزش، فناوری ،فرهنگی و دانشجویی، دومین گردهمایی دانش آموختگان را در تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷ در پردیس شهید بهشتی هرمزگان برگزار نماید.مایه خرسندی است که در خدمت شما دانش آموختگان عزیز باشیم.

علاقه مندان جهت  ثبت نام فرم را تکمیل نمایند.


نظرات کاربران