دومین نشست شورای آموزشی مدیریت استانی در سال 97

دومین نشست شورای آموزشی مدیریت استانی در سال 97 با حضور اعضا در دفتر مدیریت استانی برگزار گردید.

ضیایی سرپرست امور پردیس های استان مواردی را جهت برنامه ریزی آموزشی نیم سال آتی اعلام نمودند و با اشاره به برگزاری امتحانات نیم سال فعلی افزودند : تمام عوامل دانشگاه باید جهت برگزاری مطلوب امتحانات تلاش کنند.

در این نشست وضعیت دانشجویان غائب، امتحانات ماده 28، تشکیل ستاد آسیب شناسی کارورزی و چگونگی انتخاب استادان کارورزی مصوب گردید.


| شناسه مطلب: 106423

تعداد بازدید: 170 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران