برگزاری دومین نشست شورای پژوهشی پردیس های هرمزگان در سال ۹۷

در تاریخ سه شنبه ۷ خرداد ۹۷ دومین نشست شورای پژوهشی پردیس های هرمزگان در سال ۹۷ در دفتر مدیریت استانی برگزار گردید .

در این نشست فعالیتهای پژوهشی دو سال اخیر دانشگاه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات تکمیلی اعضا برای سال ۹۷ بررسی گردید.

 همچنین در این جلسه گزارشی از روند اجرا و اتمام ۸ طرح پژوهشی کارفرمایی به سفارش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در سال ۹۶ ارائه گردید .

همچنین مقرر گردید گزارش مشروح چهارمین همایش ملی روانشناسی مثبت نگر جهت ارائه به حوزه معاونت دانشجویی و پژوهشی دانشگاه تنظیم گردد.

 دکتر ضیایی سرپرست امور پردیس های استان هرمزگان در این نشست بر تداوم و ارتقای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در سال ۹۷ تأکید نمودند و افزودند: تمام اقدامات پژوهشی اعم از  همایش های معتبر، کارگاههای پژوهشی، مقالات معتبر استادان و دانشجویان و... در سال ۹۷ مورد حمایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.


| شناسه مطلب: 106525

تعداد بازدید: 224 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران