تقویم اجرایی میهمانی و انتقال دانشجویان برای نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-97

  • جدول زمان بندی میهمانی و انتقال دانشجویان:

سال تحصیلی

تاریخ ثبت درخواست فردی/گروهی در سامانه به وسیله دانشجو

تاریخ پاسخ دهی میهمانی فردی

تاریخ پاسخ دهی میهمانی گروهی

 

تاریخ ارائه درخواست های میهمانی گروهی به حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی به وسیله استان

پاسخ حوزه معاونت دانشجویی به درخواست های میهمانی گروهی

 

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

بررسی پرونده در کارگروه استان مبدأ

زمان اعلام نتیجه کارگروه به کاربر دانشجویی سامانه

بررسی پرونده در کارگروه استان مقصد

زمان اعلام نتیجه کارگروه به کاربر دانشجویی سامانه

 

98-1397

05/03/ 97

31/03/ 97

01/04/97

الی

 25/04/97

حداکثر تا 25/04/97 و اعلام تا 31/04/97

01/05/97

الی

 25/05/97

حداکثر تا 25/05/97 و اعلام تا 31/05/97

01/04/97

الی

25/04/97

تا 15/05/97

 

 

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ثبت زمان درخواست میهمانی و انتقال فردی/گروهی در سامانه گلستان برای دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته طبق جدول فوق اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

 

  1. وظایف متقاضی:

1-8- دانشجو بایستی در موعد اعلام شده، بااطلاع کامل از شرایط شیوه نامه میهمانی و انتقال و ضوابط دانشگاه مقصد، درخواست خود را مشخصاً میهمانی موقت برای نیم سال، تمدید میهمانی، میهمانی دائم و انتقال (با کسب مجوز از معاونت دانشجویی) در بخش میهمانی سامانه گلستان ثبت نماید

2-8- مستندات خود را بر اساس جدول 3 شیوه نامه در سامانه بارگذاری (به صورت فیزیکی) به حوزه امور دانشجویی پردیس/مرکز مبدأ (در صورت قبولی درخواست) جهت بایگانی در پرونده تحصیلی دانشجو ارائه نماید؛

3-8- دانشجوی متقاضی میهمانی و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود، خواهد بود و در صورت احراز نشدن هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

تبصره: دانشجویان پس از چهار ترم میهمانی موقت می توانند درخواست میهمانی دائم خود را ارائه دهند.


| شناسه مطلب: 107316

تعداد بازدید: 146 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران