پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

نشست عمومی گروه های جهاد تربیتی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

 

در آخرین روز کاری سال 1400 ، نشست عمومی گروه های جهاد تربیتی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با حضور معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان و دانشجویان فعال در گروه های جهاد تربیتی برگزار گردید.

منوچهر ضیایی ، مدیر امور پردیس های استان با تشکر از فعالیت های ارزنده دانشجویان در قالب گروه های جهاد تربیتی و تقدیر از ساماندهی مناسب بسیج دانشجویی دانشگاه افزودند : حضور وفعالیت دانشجویان در این طرح از یک طرف در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کمک به بخش های نیازمند جامعه به ویژه در عرصه های آموزشی و تربیتی محسوب شده و از طرف دیگر به کسب تجارب ارزنده عملی در راستای حرفه معلمی منجر می شود.

در این نشست همچنین از کارت شناسایی فعالیت در اردوهای جهاد تربیتی رونمائی شد.

 


نظرات کاربران