پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

معرفی کارکنان اداری پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تماس داخلی

حسن خادمی

رئیس اداره حراست

فوق لیسانس

ادبیات

129

محمد محمدحسینی

معاون امور دانشجویی

فوق لیسانس

روانشناسی تربیتی

109

مختار ذاکری معاون امور آموزشی فرهنگی دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 118

عبدالله گردی

رئیس اداره امور مالی

فوق لیسانس

ادبیات

131

حمید ضمیر پناه

سرپرست شبانه روزی

فوق لیسانس

ادبیات

123

محمد درویشی

سرپرست شبانه روزی

دکتری

ریاضی محض

123

محمد خرمی

سرپرست شبانه روزی

فوق لیسانس

تحقیقات آموزشی

123

میلاد برخورداری

کارشناس منابع انسانی

فوق لیسانس

تحقیقات آموزشی

116

فاطمه دهقانی فارغانی

کارشناس فناوری

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوتر

128

مرجان دوراندیش

دبیرخانه فوق لیسانس روانشناسی 104

نیلوزاد امیری توسلی

کارشناس امور مالی

فوق لیسانس

حسابداری

114

مرضیه قنبری زاده

حسابدار

فوق لیسانس

مدیریت اجرایی

103

 
 


نظرات کاربران