پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

معرفی کارکنان واحد آموزش پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره تماس داخلی

فریده محسنی

کارشناس مسئول آموزش

فوق لیسانس

زیست شناسی

128

مسعود نوابی

کارشناس آموزش

لیسانس

آموزش ابتدایی

128

مسعود غیبی

کارشناس امور دانشجویی

لیسانس

علوم تربیتی

108

طاهره هاشمی نیا

کارشناس فارغ التحصیلان

فوق لیسانس

روانشناسی تربیتی

105

مهدی بارانی

متصدی آموزش

 فوق دیپلم

کامپیوتر

128

مهیا ضعیفی

مسئول کتابخانه

لیسانس

امور تربیتی

119

فریبا سازگار

کارشناس مسئول استان

فوق لیسانس

ادبیات عرب

132

حسن زارعی

کاردان تکنولوژی

فوق دیپلم

آموزش ابتدایی

--

 
 


نظرات کاربران