پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

معرفی کارکنان خدمات پردیس

نام و نام خانوادگی

سمت

علی دیانت

راننده

علی راهبر

سرایدار

علی صیاد

خدمتگزار

محمود جعفری

آشپز

عبدالله باشه

نگهبان

مهدی زارعی

راننده

یوسف چم

خدمتگزار

عبدالله حیدری

آشپز

علی جلالی

آشپز

اصغر صفری

خدمتگزار

بهادر برومند

تکثیر

مهرداد سایانی

انباردار

یونس درزاده

تاسیسات

اسماعیل صالحی

خدمتگزار

عبدالله رحیمی

نگهبان

تورج امیری توسلی

نگهبان

 


نظرات کاربران