پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

معرفی اعضای هیئت علمی پردیس

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مرتبه

1

سارا

امانی

     دکتری

زمین شناسی

دانشگاه آزاد تهران شمال

 استادیار

2

مظفر

باقرزاده

دکتری

زیست شناسی 

دانشگاه اصفهان

استادیار

3

حسام الدین

بهاری

فوق لیسانس

الهیات

--

مربی

4

عبدالله

حسینی

دکتری 

ادبیات عرب

دانشگاه تهران

استادیار

5

محمد

ذاکری

فوق لیسانس

ادبیات فارسی

--

مربی

6

مختار

ذاکری

دکتری

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شیراز

استادیار

7

منوچهر

ضیایی

دکتری

ریاضی کاربردی

علوم و تحقیقات گیلان

استادیار

8

محمد تقی

قهرمانی فرد

فوق لیسانس

فلسفه و حکمت

دانشگاه اصفهان

مربی

9

مرجان

معیری

دکتری

ریاضی

علوم و تحقیقات تهران

استادیار

10

اسحق

ملکی برنتی

فوق لیسانس

علوم اجتماعی

--

مربی

11

ولی الله

میرجلیلی

فوق لیسانس

شیمی 

دانشگاه آزاد تهران شمال

مربی

12

اصغر

نجفی نسب

فوق لیسانس

زیست شناسی 

دانشگاه آزاد تهران شمال

مربی 

 
 


نظرات کاربران