کسب مقام ممتاز استانی کتابخوانی توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

دانشجویان پردیس شهید بهشتی هرمزگان مقام ممتاز مسابقه کتابخوانی اداره کل کتاب خانه های استان هرمزگان را کسب نمودند. دانشجویان:1- علی غریب شاهی رشته الهیات ۲-  صادق عابدی رشته علوم اجتماعی

با شرکت در مسابقه کتابخوانی کتاب "صلیب  خونین" اثر آیت الله نعیم آبادی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بندرعباس مقام ممتاز این مسابقات را کسب نمودند.


| شناسه مطلب: 94621

تعداد بازدید: 193 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران