با حضور مشاور ریاست و مدیر کل محترم حراست سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و مسئولین استانی حراست کل در بندرعباس برگزار شد :

هشتمین نشست مسئولین و کارشناسان حراست پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور

این نشست آموزشی و توجیهی با شعار حراست اثرگذار ، تصمیم ساز و پاسخگو  به مدت دو روز برگزار می گردد ؛ شرکت کنندگان در این دوره با اهداف و رویکردها و نظرات سازمانی آشنا می گردند این نشست با نگاه پیشگیرانه در مقابله با رخداد ها در جهت امنیت فرهنگی و دوری از فرهنگ امنیتی و تحلیل درست ، جامع وکامل از مجموعه و پیشگیری و صیانت و حفاظت از آن از اهداف سازمانی طراحی گردیده است.


| شناسه مطلب: 98769

تعداد بازدید: 128 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران