پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

  اساسنامه « دانشگاه فرهنگیان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در آن اهداف و وظایف دانشگاه، ارکان دانشگاه هیات امناء محل فعالیت و نحوه اداره آن تشریح شده است.

    ماده 1- کلیات

    دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی های حرفه ای و تخصصی تربیت محور، توانمند در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی- ایرانی- انقلابی دانشجو معلمان، برخوردار از هیأت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحول آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی)، وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

 

    در این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اختصار «دانشگاه» و وزارت آموزش و پرورش به اختصار «وزارت» نامیده می شود.

 

    ماده 2- اهداف:

 

    تأمین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد، معتقد به مبانی دینی و ارزش های اسلامی و انقلابی، دارای فضائل اخلاقی و ارزش های والای انسانی، کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی

 

    تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر پرورش انسان های متقی، کارآفرین، خودباور، خلاق و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه

 

    تسهیل فعالیت های آموزشی و پرورش در تلفیق علم و دین و مشارکت در نهضت تولید علم، افزایش سهم تولیدات علمی در محتوای آموزشی و تربیتی موردنیاز آموزش و پرورش مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و نیازهای ملی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی ازطریق تعامل پویا و سازنده با حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی داخلی، منطقه ای و بین المللی

 

    ایجاد تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم کشور و تغییر، اصلاح و ارتقای روش ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی تربیت معلم، براساس مبانی اسلامی و آخرین تحولات علمی و بهره مندی از فناوری های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

 

    توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی و رصد کردن تحولات نظام های تربیت معلم و تحولات علمی در حوزه علوم تربیتی و آموزش و پرورش.

 

    ماده 3- وظایف و اختیارات:

 

    تعلیم و تربیت دانشجو معلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه ای و مسلط بر مبانی و شیوه های تربیت اسلامی، در طراز جمهوری اسلامی ایران ازطریق آموزش های بلندمدت، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی

 

    تبصره- دوره های تحصیلات تکمیلی «دانشگاه» باید در زمینه نظریه پردازی در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی (به نحو عام) و یا نظریه پردازی در عرصه شیوه ها و رشته های آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش دایر شود.

 

    ـ تربیت مدیران آموزشی و تربیتی توانمند، شایسته و تحول آفرین، مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و اقتضائات بومی

 

    ـ توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی، دانشی و مهارتی فرهنگیان ازطریق آموزش های کوتاه مدت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

 

    ـ ارتقای توانمندی های دانشجو معلمان به منظور ایجاد مهارت تدریس چند رشته ای

 

    ـ حرکت در مسیر نظریه پردازی و کاربست نظریه های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی با مشارکت حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی

 

    ـ برگزاری کارگاه ها، همایش ها و گردهمایی های آموزشی، پژوهشی و اعتقادی و تحقیقاتی به منظور تولید، توصیف، تبیین و ارزیابی دانش مرتبط در عرصه تعلیم و تربیت و ارتقای سطح علمی و شایستگی های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دانشجو معلمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای فعالیت های علمی مرتبط هستند به منظور بهره گیری از تجارب و تخصص آنان

 

    ـ انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و تولید دانش مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش

 

    ـ انتشار مجله،کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف «دانشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط

 

    ـ فراهم آوردن امکان بهره گیری از ظرفیت مدارس تجربی در کارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان

 

    ماده 4- شخصیت حقوقی دانشگاه:

 

    «دانشگاه» دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و به صورت هیأت امنایی اداره می شود.

 

    تبصره- با تأسیس «دانشگاه»، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) و مراکز تربیت معلم تحت پوشش آن در این دانشگاه ساماندهی می شود.

 

    ماده 5- محل فعالیت دانشگاه:

 

    سازمان مرکزی «دانشگاه» در تهران مستقر است. تأسیس دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» مشتمل بر دو پردیس خواهران و برادران در هر یک از استان ها، با پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.

 

    ماده 6- ارکان دانشگاه؛

 

    ارکان دانشگاه عبارتند از: هیأت امنا ـ رئیس دانشگاه ـ هیأت رئیسه ـ شورای دانشگاه

 

    ماده 7- ترکیب هیأت امنا شامل رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا) ـ وزیر آموزش و پرورش ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حسب مورد ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ رئیس دانشگاه (دبیر هیأت امنا) ـ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ـ سه تن از شخصیت های علمی ـ فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت علم و دانش داشته باشند (ترجیحاً اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدرسین حوزه های علمیه دارای کرسی تعلیم و تربیت) می شود.

 

    تبصره- اعضای مذکور در بند 11 با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یک زمان می توانند حداکثر عضو دو هیأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.

 

    ماده 8- وظایف و اختیارات هیأت امنا:

 

    ـ تعیین خط مشی کلی «دانشگاه» و سیاست های کلان آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی، دانشجوئی، اداری و مالی «دانشگاه» مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و متناسب با نیازهای وزارت آموزش و پرورش

 

    ـ تصویب اصول و سیاست های کلان برنامه های توسعه «دانشگاه»

 

    ـ تعیین شرایط و ضوابط تحصیل دانشجو و شاخص های آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی و دانشجوئی «دانشگاه»

 

    ـ تعیین و تصویب ساختار و شرح وظایف کمیته های استانی هیأت امنای «دانشگاه»

 

    ـ تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات «دانشگاه» براساس ضوابط و مقررات مربوط

 

    ـ تصویب آئین نامه داخلی هیأت امنا و مقررات، آئین نامه ها و شیوه نامه های لازم

 

    ـ تصویب آئین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی «دانشگاه» (ازجمله آئین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی) که پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

 

    ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی «دانشگاه» و واحدهای تابعه که از طرف رئیس «دانشگاه» پس از تأیید شورای «دانشگاه» پیشنهاد می شود.

 

    ـ تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه «دانشگاه»

 

    ـ تصویب دوره ها و رشته های تحصیلی، دانشکده های جدید، مؤسسات پژوهشی و علمی تابع دانشگاه و پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاح برای تصویب

 

    ـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

 

    ـ جذب کمک ها و هدایا اعم از نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی

 

    ـ تصویب میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی «دانشگاه»

 

    ـ تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

 

    ـ تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

 

    ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه «دانشگاه» که از طرف رئیس «دانشگاه» ارائه می شود و تصمیم گیری درمورد رفع موانع، مشکلات و نقایص آن به منظور پیشرفت بهتر امور

 

    ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و مصوبات هیأت امنا

 

    ماده 9- جلسات هیأت امنا:

 

    جلسات هیأت امنا حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل می شود.

 

    تبصره ـ جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

 

    ماده 10- رئیس دانشگاه

 

    رئیس «دانشگاه» که نماینده قانونی «دانشگاه» نزد مراجع حقیقی و حقوقی است با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت چهار سال منصوب می شود.

 

    تبصره1- پیشنهاد و انتصاب مجدد وی به طور متوالی فقط برای یک دوره امکان پذیر می باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی برای دوره بعدی پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر می باشد.

 

    تبصره2- وزیر آموزش وپرورش می تواند تا تعیین رئیس «دانشگاه» یکی از اعضای هیأت علمی واجد شرایط را پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست «دانشگاه» منصوب نماید.

 

    تبصره3- پذیرش استعفا یا عزل رئیس «دانشگاه» با پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر آموزش و پرورش انجام می پذیرد.

 

    ماده 11- وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

 

    ـ تمهید امکانات ضروری برای تحقق اهداف «دانشگاه»

 

    ـ مسئولیت درقبال کلیه امور «دانشگاه» و حسن اجرای مقررات و مصوبات هیأت امنا و شورای «دانشگاه» درحدود مقررات مصوب و آئین نامه ها و بخشنامه های صادرشده توسط «وزارت»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد

 

    ـ تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امنا

 

    ـ تعیین خط مشی اجرایی «دانشگاه» براساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنا، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجوئی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع «دانشگاه» در چارچوب برنامه های راهبردی مصوب و سیاست ها و بخشنامه های «وزارت»

 

    ـ ارتباط نزدیک با آموزش و پرورش در جهت احصای نیازهای آموزشی و نیروهای انسانی وزارت و پاسخگویی به آنها

 

    ـ نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، اداری، مالی، عمرانی و خدماتی، استخدام، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مأموریت، ارتقاء و اخراج کارکنان طبق ضوابط و مقررات مربوط و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی «دانشگاه» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای مختلف «دانشگاه» و پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح

 

    ـ استیفای منافع و حقوق «دانشگاه» در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از دانشگاه

 

    ـ تهیه آئین نامه های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات «دانشگاه» و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات «وزارت» و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای تصویب

 

    ـ تهیه بودجه تفصیلی سالانه «دانشگاه» با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات جاری و ارائه آن به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به «دانشگاه»

 

    ـ امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات «دانشگاه» در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی «دانشگاه» طبق قوانین، آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارش های حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیأت امنا

 

    ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و محاسباتی «دانشگاه» به هیأت امنا، «وزارت» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

    ـ نصب و عزل هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای «دانشگاه»، رؤسای پژوهشکده ها، مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران ستادی «دانشگاه»

 

    ـ ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با تأیید شورای «دانشگاه» به هیأت امنای «دانشگاه»

 

    ـ ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای «دانشگاه» برابر ضوابط و مقررات مربوط

 

    ـ ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اعضای هیأت علمی شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی با مرتبه علمی استادیار و بالاتر

 

    ـ نظارت بر امور انضباطی «دانشگاه» (هیأت علمی- دانشجویان- کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

 

    ماده 12- ترکیب هیأت رئیسه دانشگاه

 

    رئیس «دانشگاه»

 

    معاونان «دانشگاه»

 

    مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 

    ماده 13- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

 

    ـ مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی «دانشگاه» مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های «وزارت» و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا

 

    ـ فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی «دانشگاه»

 

    ـ فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آئین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی «وزارت» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

 

    ـ بررسی آئین نامه ها، تشکیلات، شیوه نامه ها، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت ها و شورای «دانشگاه» به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح

 

    ـ پیشنهاد بودجه سالانه «دانشگاه» به هیأت امنا ازطریق رئیس «دانشگاه»

 

    ـ تنوع بخشی به منابع مالی «دانشگاه» ازطریق جذب کمک های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی ازطریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم ازهیأت امنا، «وزارت» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح

 

    ـ پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» تعلق می گیرد ازطریق رئیس «دانشگاه» به «وزارت»

 

    ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت های تربیتی، دانشجوئی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم سالانه «دانشگاه» ارائه گردیده است.

 

    ـ نظارت و پیگیری گزارش های تربیتی، فرهنگی، دانشجوئی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه

 

    ـ بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه های مختلف «دانشگاه» و نظارت بر عملکرد آنان

 

    ـ ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف «دانشگاه» و بررسی گزارش های ادواری در شورای «دانشگاه»

 

    ـ ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف «دانشگاه»

 

    ماده 14- معاونان دانشگاه

 

    تعداد معاونان «دانشگاه» براساس تشکیلات «دانشگاه» تعیین می گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

 

    ماده 15- شورای دانشگاه

 

    الف- تعریف:

 

    شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری «دانشگاه» براساس سیاست های کلان مصوب در هیأت امنا و سیاست های «وزارت»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

 

    ب- ترکیب:

 

    رئیس دانشگاه (رئیس شورا) ـ معاونان دانشگاه ـ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ـ معاون مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ـ رؤسای دانشکده ها، آموزشکده ها، پژوهشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی و علمی وابسته به دانشگاه ـ دو تن از اعضای هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و ...) و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به انتخاب شورای مربوط و با تأیید و حکم رئیس «دانشگاه» ـ دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با انتخاب و حکم رئیس «دانشگاه»

 

    تبصره1- رئیس «دانشگاه» می تواند درمورد مسائل خاص از رئیس گروه معارف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرکت در جلسات شورا (بدون حق رأی) دعوت نماید.

 

    تبصره2- مدت عضویت اعضای حقیقی شورای دانشگاه 2 سال می باشد.

 

    تبصره3- شورا دارای نایب رئیس می باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رئیس «دانشگاه» منصوب می گردد.

 

    تبصره4- ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات مربوط ازطریق رئیس شورا انجام می پذیرد.

 

    ماده 16- وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

 

    1- تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن

 

    2- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونت ها و شوراهای تخصصی «دانشگاه» به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب

 

    3- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری «دانشگاه» با سایر دانشگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 

    4- بررسی و تأیید برنامه های پذیرش دانشجو توسط پردیس های استانی دانشگاه مبتنی بر بودجه و امکانات «دانشگاه» و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه های «وزارت» و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

    5- بررسی طرح جامع و برنامه های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول کلی آنها به هیأت امنا

 

    6- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی، پژوهشی و تربیتی کوتاه مدت در چارچوب نیازهای وزارت و مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی

 

    7- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط درخصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی ها

 

    8- بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها

 

    9- ارجاع برخی از موضوعات «دانشگاه» برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی، حسب مورد

 

    10-ارزیابی کلی عملکرد «دانشگاه» براساس شاخص ها و ضوابط مربوط

 

    ماده 17- ترکیب، وظایف و اختیارات شوراهای تخصصی «دانشگاه» به شرح مندرج در آئین نامه جامع

 

    مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مصوب جلسه مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، می باشد.

 

    ماده 18- پردیس های استانی «دانشگاه»

 

    ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورای پردیس های استانی «دانشگاه» متناسب با شرایط استان مربوط، به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه تعیین می شود.

 

    رؤسای پردیس های استانی «دانشگاه» به پیشنهاد رئیس دانشگاه، تأیید وزیر آموزش و پرورش، تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

 

    تبصره- پذیرش استعفا یا عزل رئیس پردیس استانی «دانشگاه» به پیشنهاد رئیس «دانشگاه»، تأیید وزیر آموزش و پرورش و با حکم رئیس دانشگاه انجام می پذیرد.

 

    وظایف و اختیارات رؤسای پردیس های استانی «دانشگاه» متناسب با وظایف و اختیارات رئیس «دانشگاه» تعیین و پس از تصویب شورای دانشگاه و تأیید وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

 

    ماده 19- منابع مالی شامل: اعتبارات عمومی ، درآمدهای اختصاصی ، کمک های دریافتی از وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های ذی ربط ، هدایا و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی ، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق ضوابط و مقررات ، دانشگاه می تواند با حفظ وظایف اصلی خود با اشخاص و مؤسسات دولتی و غیردولتی قرارداد انجام خدمات پژوهشی و آموزشی منعقد نماید و درمقابل، حق الزحمه دریافت دارد. آئین نامه نحوه عقد قرارداد و نیز هزینه کرد وجوه حاصل از آن باید به تصویب هیأت امنای دانشگاه برسد.

 

    ماده 20- پذیرش دانشجو برای «دانشگاه» با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه مورد

 

    توافق وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، صورت می پذیرد.

 

    تبصره1- پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت می پذیرد. پذیرفته شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می شوند و باید پیش از ثبت نام رسماً تعهد دهند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت آنان محسوب می شود.

 

    تبصره2- دارندگان مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودی و مصاحبه، می توانند در «دانشگاه» ادامه تحصیل دهند.

 

    تبصره3- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، درصورت داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش، می توانند در آزمون مربوط شرکت نمایند.

 

    تبصره4- نخبگان علمی، دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مؤسسات آموزش عالی، مخترعان، مبتکران و برگزیدگان المپیادهای علمی، قهرمانان ورزشی بین المللی، دارندگان سوابق تجربی مفید، نیروهای بومی و منطقه ای، با رعایت مقررات مربوط از اولویت های پذیرش در دانشگاه برخوردار می باشند.

 

    ماده 21- مدرک تحصیلی دانش آموختگان «دانشگاه» براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر و اعطا می شود.

 

    ماده 22- جذب هیئت علمی «دانشگاه» به صورت استخدام پیمانی، راتبه تحصیلی (بورس)، طرح سربازی، مأموریت و انتقال از سایر مؤسسات، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی- آزمایشی، از رسمی- آزمایشی به رسمی- قطعی، تبدیل وضعیت از کارشناس به هیئت علمی براساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با ساختار هیئت اجرایی جذب زیر نظر هیئت مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

    ماده 23- برنامه های آموزشی و سرفصل دروس باید براساس آموزش تخصصی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش و مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زمینه ساز تحقق اهداف «وزارت» باشد.

 

    تبصره1- برنامه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی دانشگاه مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای «وزارت» باتوجه به اهداف مندرج در ماده 2 این اساسنامه، توسط دانشگاه تهیه و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب ارسال خواهد شد.

 

    تبصره2- باتوجه به اهداف تربیتی «دانشگاه»، حداقل تعداد 35 واحد درسی در دو سال اول تمام رشته ها، مشتمل بر دروس معارف دینی و تعلیم و تربیت اسلامی می باشد.

 

    تبصره3- دانشجویان دوره کارشناسی «دانشگاه» موظفند طبق برنامه آموزشی مصوب، حداقل 8 واحد درسی به عنوان کارآموزی به تدریس بپردازند و «وزارت» موظف است زمینه اجرای آن را فراهم کند.

 

    تبصره4- برنامه آموزشی و سرفصل دروس برخی از رشته های دانشگاه در تعامل با حوزه های علمیه (با افزودن واحدهای مهارت آموزشی به رشته های تخصصی حوزوی) تدوین می شود.

 

    ماده 24- انحلال دانشگاه

 

    دانشگاه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منحل می شود:

 

    ـ به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت امنا

 

    ـ درصورت تخلف «دانشگاه» از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط «وزارت» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط مربوط یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

    ماده 25- در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال «دانشگاه» موافقت اصولی نماید، «دانشگاه» موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

    همه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید.

 

    همه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها و غیره در اختیار «دانشگاه» قرار گرفته است مسترد کند یا موافقت صاحبان حق مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به «دانشگاه» را ارائه دهد.

 

    همه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی(اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان) انجام دهد.

 

    ماده 26- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 26 و حل و فصل امور آموزشی و حقوقی «دانشگاه» و تصویب و تأیید نهایی انحلال «دانشگاه» طبق ماده 24 فوق، هیأت تسویه ای مرکب از: نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش ، نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس وقت «دانشگاه» (درغیاب رئیس وقت «دانشگاه»، یکی از معاونان وقت «دانشگاه» بنا به تشخیص وزیر آموزش و پرورش)، تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تسویه «دانشگاه» را برعهده خواهد داشت.

 

    ماده 27- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون «دانشگاه» و اعلام ختم تسویه، باقیمانده دارایی «دانشگاه» با رعایت بند 2 ماده 25 اساسنامه به «وزارت» منتقل می شود.

 

    تبصره1- درخصوص اموال وقفی، مطابق وقفنامه عمل می شود.

 

    تبصره2- هیأت تسویه موظف است درمورد فوق، صورت مجلسی را که به امضای همه اعضای هیأت می رسد در دو نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به وزارت آموزش و پرورش و نسخه دیگر را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

 

    ماده 28- تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان توسعه آن ازطریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع می باشد.

 

    ماده 29- مسئول اجرای اساسنامه

 

    وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای این اساسنامه را به عهده دارد و گزارش چگونگی اجرای آن و پیشرفت کار دانشگاه را به شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می نماید.

 

    ماده 30- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه مطابق دو روش ذیل امکان پذیر است:

 

    1- با پیشنهاد مشترک وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

    2- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

    ماده 31- این اساسنامه مشتمل بر 31 ماده و 22 تبصره در جلسه 704 مورخ 90/10/6 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 


نظرات کاربران