پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

کارشناسی پیوسته علوم تربیتی 92

ردیف

کد آموزشی

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

عکس

1

922719002


محمد


آتش زر


www.tirbaghsh blogfa.ir

 

2

9211536095


بهروز


آزاددولابی


m_dulabi@yahoo.com

 

3

922719004


امیر


آشناور


ashnavaramir@gmail.com

 

4

9227190015


احمد


ابراهیمی


ahmadeb565@gmail.com

 

5

9211046387


علی


احمدنژادکنگی


djatash70@yahoo.com

 

6

9212557583


آرمان


بارانی


natami787@gmail.com

 

7

9227190013


عبداله


بشخشم


mmrasina@yahoo.com

 

8

922719003


مصطفی


بقایی


esi.janahi@gmail.com

 

9

9227190018


محمد


پاک روان


ebrahimchamras@yahoo.com

 

10

921228008


حسین


پراکنده دل


satarabd86@yahoo.com

 

11

922719008


محمد


پرواک


mohammdparvak@gmail.com

 

12

9212067817


محمد


پورکار


@

 

13

9213365783


رضا


توهند


natami787@gmail.com

 

14

9227190014


یاسر


جاودان


ysssjave@gmail.com

 

15

9211114526


احمد


جعفری زاده


natami787@gmail.com

 

16

9212017927


یونس


جغیده


younesj67@gmail.com

 

17

9211621767


عادل


جمالی


djatash70@yahoo.com

 

18

9212008825


میلاد


جمالی کوهشاهی


samsayyadi@ymail.com

 

19

9213367519


حمید


چکاوه


hamidchekave@gmail.com

 

20

9212535340


احمد


چشم بنام


AD.PORNOR@YAHOO.COM

 

21

9227190017


محمد


چلاسی


mohamad.chalasi@gmail.com

 

22

9211105057


فاروق


حسنی


arefrekabdar@gmial.com

 

23

9227190010


سیدمحمد


حسینی


ebrahimchamras@yahoo.com

 

24

9212556235


احسان


خاندل


khandel@rahdar.com

 

25

9227190012


حسن


خلفانی فرد


hassankhalfani@gmail.com

 

26

9211643715


مهدی


دیاریان


mehdidiarian@gmail.com

 

27

9211083811


مراد


رحیمی تبار


morad.numberone@yahoo.com

 

28

921228005


علی


رستمی


parvizroka@yahoo.com

 

29

9213365490


محسن


رستمی


mohsenrostami565@gmail.com

 

30

9227190016


محمد


رنج دان


mrking0220@gmail.com

 

31

9211173966


افشین


رنجبر


afshin_tanhayi73@yahoo.com

 

32

922719007


عبدالله


رنجبر


abdollah.rnjbar@yahoo.com

 

33

9212510054


اسداله


رییسی


asadorton@chmail.com

 

34

9212103265


رضا


زاکری


natami787@gmail.com

 

35

9211512538


رسول


سالاری

 

 

36

9213366756


میلاد


سهراب زاده


farhadsohrabzadeh80@yahoo.com

 

37

9212066808


رامین


شبانی مزرایی


natami787@gmail.com

 

38

9211132485


احمد


شرف پور


hassankhalfani1371@gmail.com

 

39

9211125510


اسماعیل


صالحی


eisa0910@yahoo.com

 

40

9211056264


محمد


صداقت


patogh1u@gmail.com

 

41

9211138418


ادریس


ضمیرپناه


asadorton@yahoo.com

 

42

922719001


احمد


عبدالله پور


natami787@gmail.com

 

43

9213360535


مسعود


عبداللهی


ma-fatoyhe@yahoo.com

 

44

9214021630


منصور


عبداله زاده


h.fm1990@yahoo.com

 

45

921228007


ابوبکر


عزیزی


khalifeh_19@yahoo.com

 

46

9211563383


حمید


عزیزی


amir201252@yahoo.com

 

47

9211536316


نواب


علی دادی دراگاهی


royalgostar@gmail.com

 

48

9212010407


ابراهیم


عیسی زاده


cn.pooya@yahoo.com

 

49

9212033457


جاسم


غلامپور


jasemgholampour@gmail.com

 

50

921228006


ساسان


فرجی


0

 

51

9213500526


محمدجواد


قادری


7967158816

 

52

9211589631


سلیمان


قورچی زاده


rezaghoorchi1358@yahoo.com

 

53

922719006


حسن


گلد


www.tirbaghshblogfa.ir

 

54

9213366932


ایوب


محمدی


mehdidiarian@gmail.com

 

55

922719009


عبدالقادر


مربوطی


m_star1666@yahoo.com

 

56

922719005


جابر


مشتاقی


jabermoshtaghi@yahoo.com

 

57

9211115590


امیر


ملاحی کلاهی


patogh1u@gmail.com

 

58

9227190011


محمد


مهرکانی


mohammad.mehrkani@gmail.com

 

59

9211505878


احمد


مهماندوست


zarei20005@GMAIL.COM

 

60

9211102336


سعید


ناتمی


natami787@gmail.com

 

61

9211566713


داریوش


وزیری


natami787@gmail.com

 

 


نظرات کاربران