معرفی اعضای هیئت علمی پردیس (بازنشسته)

ردیف

نام و نام

خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مرتبه

1

مصطفی بنی اسدی

فوق لیسانس

زبان و ادبیات عربی

دانشگاه تهران

 

--

2

ایرج جمالی نسب

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

--

3

علی دبیری

فوق لیسانس

برنامه ریزی آموزشی

دانشکده مدیریت برنامه ریزی

 

--

4

آجی راه خفته

لیسانس

گرافیک

دانشگاه شهید رجایی تهران

 

--

5

یوسفعلی صفا

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی 

مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

--

6

الیاس کفاشپور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی 

مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

--

7 عباس دبیری  فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی دانشکده مدیریت برنامه ریزی

--

 

 

 


| شناسه مطلب: 72998

تعداد بازدید: 1092 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران