پردیس شهید بهشتی بندرعباس (برادران )

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشست مشترک هم اندیشی پیرامون فعالیت های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با حضور رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان

نشست مشترک هم اندیشی پیرامون فعالیت های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با حضور رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان هرمزگان

نشست مشترک هم اندیشی پیرامون فعالیت های فرهنگی دانشگاه با حضور حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس نهاد استانی ...

قابل توجه دانشجویان محترم

امکان بهره مندی دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان از سامانه آموزش های مجازی دانشگاه هرمزگان با قابلیت مناسب بارگذاری فیلم،صوت و فایل های درسی
قابل توجه دانشجویان محترم

امکان بهره مندی دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان از سامانه آموزش های مجازی دانشگاه هرمزگان با قابلیت مناسب بارگذاری فیلم،صوت و فایل های درسی

امکان بهره مندی دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان از سامانه آموزش های مجازی دانشگاه هرمزگان با ...

قابل توجه استادان محترم

امکان بهره مندی دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان از سامانه آموزش های مجازی دانشگاه هرمزگان با قابلیت مناسب بارگذاری فیلم،صوت و فایل های درسی
قابل توجه استادان محترم

امکان بهره مندی دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان از سامانه آموزش های مجازی دانشگاه هرمزگان با قابلیت مناسب بارگذاری فیلم،صوت و فایل های درسی

باپیگیری مدیریت دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و همکاری ارزنده ریاست محترم دانشگاه هرمزگان، استادان محترم و ...